Zdravotní pojišťovny

Zubní ordinace Praha 9 Dental Partners spolupracuje s následujícími zdravotními pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), 111

Oborová zdravotní pojišťovna(OZP), 207

Zdravotní pojišťovna Ministersva vnitra (ZPMV) , 211

Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP), 201

Za posledních několik desetiletí stomatologická péče prodělala obrovský vývoj. To, co dříve bylo považováno za standard péče, v současné době z profesionálního hlediska standardem zaručujícím kvalitu a dlouhodobost není. Navíc vzhledem k tomu, že v otázce zdraví zubů a dásní hraje velkou roli podíl pacienta (jak o svůj chrup pečuje, zda dobře a správně čistí zuby), nemohou zdravotní pojišťovny(dále ZP) hradit moderní postupy ošetření. Proto stejně jako v ostatních státech EU, ZP v Česku jsou schopné hradit dočasné, moderním standardům neodpovídající a neestetické způsoby ošetření.

Kdyby ZP byly schopny hradit moderní péči ve stomatologii, pak by zcela jistě chyběly prostředky na úhradu důležitějších život zachraňujících zákroků.

ZP hradí: vstupní a preventivní prohlídky, extrakce (vytažení zubů), lokální anestezii (umrtvení), spolupodílí se na úhradě některých protetických výrobku.

Problematika amalgámových plomb:

Amalgám je materiál, který je používán ve stomatologii přes 100 let. Jedná se o slitinu kovů. Jednou z nedílných součástí je rtuť (Hg). Nevýhody amalgámu v současné době přesahují výhody, příp. důvody, kvůli kterým se začal před více jak 100 lety používat. Tady jsou některé z jeho nevýhod:

  1. Obsah toxické rtuti, která se za určitých podmínek (větší počet amalgámových výplní v ústech, přítomnost jiných kovů v ústech, složení potravy) může uvolňovat do těla.
  2. Jedná se o materiál, který drží v zubu pouze mechanicky, tzn. nespojí se se zubem jako třeba správně zhotovená kompozitní výplň. To je důvod vzniku různých netěsností a spár mezi amalgámovou výplní a zubem.
  3. Nutnost zbroušení více zubních tkání než je třeba u menších kazů. Je zapotřebí určitý tvar a velikost kavity pro udržení plomby. Proto velikost kavity (díry v zubu po vrtání) může být větší než rozsah kazu.
  4. U defektů zadních zubů (zuby třenové a stoličky), které přesahují 1/3 vzdálenosti mezi protilehlými hrbolky, nelze amalgám použít z důvodu velkého rizika zlomeniny zubu. Defekty větší než 1/3 mezihrbolkové vzdálenosti představují defekty, které ošetřujeme nejvíce. Amalgámová plomba pak v zubu působí jako klín. Nicméně to samé se může týkat i menších amalgámových plomb, viz. obrázky, kde došlo ke zlomenině zubu s menší amalgámovou plombou.