Zubní implantáty – Dentální implantologie

Zubní implantát je titanový šroubovitý pilíř, který se zavede do čelistní kosti místo chybějícího zubu. Titan, ze kterého je zhotoven zubní implantát, je velice biokompatibilní (dobře přijímán tkáněmi těla), proto úspěšnost příjetí dentálního implantátu se pohybuje kolem 95%.

Aplikace zubního implantátu

Mohu mít dentální implantát?

V současné době se zubní implantáty stali dostupnou a nejvíc biologickou (přirozenou) náhradou chybějících zubů.

Pro zubní implantáty existuje jen málo kontraindikací (případů, kdy nelze dentální implantát zavést).

Případy, kdy nelze dentální implantát zavést:

  • nekompenzované těžké formy cukrovky,
  • autoimunitní a onkologická onemocnění,
  • věk do 15-ti let.

Vzhledem k tomu, že dentální implantáty se dávají do kosti, je důležité aby měl pacient kosti dostatek. To znamená, čím dříve se po ztrátě vlastního zubu zavede zubní implantát, tím jsou lepší podmínky pro dentální implantaci. Po ztrátě zubu totiž časem dochází k úbytku kosti. V takových případech se během dentální implantace přidává tzv. umělá kost. Poměrně často se s takovou situací setkáváme v horní čelisti při implantaci v místě ztracených stoliček. Blízkost čelistní dutiny znemožňuje klasickou implantaci, proto se před tím provádí zákrok, kterému se říká Sinus Lift.

Výhody zubních implantátů

Zubní implantáty nabízejí celou řádu výhod:

  • Díky dentálním implantátům už není nutné brousit zdravé zuby při zhotovení můstků v případech, kdy chceme ošetřit mezeru v ústech.
    Zubní implantát je biologická přirozená náhrada ztraceného zubu, tzn. že jeden ztracený zub se nahrazuje jedním dentálním implantátemNe jako v případě zubních můstků, kdy je při ztrátě jednoho zubu tíha tří zubů nesena pouze dvěma zuby.
  • Vzhledem k tomu, že zubní implantát je zhotoven z biokompatibilního (dobře přijímán tkáněmi těla) titanu, dochází k jevu, kterému se říká oseointegrace (zabudování a vhojování zubního implantátu do kosti). Pro pacienta to znamená, že zubní implantát v ústech nevnímá jako nějaké cizí těleso.
  • Úspěšnost ošetření dentálními implantáty je 95 % !!!
  • Jedná se o fixní (napevno) náhradu chybějících zubů. Proto zubní implantáty často používáme u pacientů, kteří mají, nebo měli snímatelné náhrady a chtějí náhradu, která se nevyndává z úst.
  • Pomocí dentálních implantátů jsme schopni ošetřit pacienty s vícečetnou nebo celkovou ztrátou zubů. V takových případech lze zhotovit náhradu napevno, tzv. Bränemarkuv (brenemarkův) most, anebo zakotvit na menším počtu implantátů celkovou náhradu chrupu. V druhém případě se jedná o vyndávací náhradu, která drží mnohem lépe než klasická celková náhrada.

O dalších výhodách dentálních implantátů se můžete dozvědět u nás na implantologické konzultaci.

Jaké podmínky musí být splněny pro to, abych mohl mít zubní implantáty?

Nehledě na spoustu výhod, které pacientovi zubní implantáty přináší, jsou velice náročné na prostředí, do kterého se aplikují. Neměli bychom zubní implantáty používat u pacientů s aktivní formou paradentózy, neošetřenými kazy a zubními váčky a špatnou orální hygienou. Proto vždy před samotnou implantací pacient absolvuje kompletní dentální hygienu, důkladnou instruktáž čištění zubů, provádí se léčba parodontózy, sanují se zuby.

Po implantaci se v průběhu preventivních prohlídek pacientovi pečlivě kontroluje hygiena dutiny ústní. To se dělá proto, že v případě, kdy pacient nedodržuje zásady správné orální hygieny (tzv. špatně nebo nesprávně si čistí zuby), může nastat zánět v okolí implantátu, kterému se říká periimplantitida, což je podobné onemocnění jako parodontóza (parodontitida) přirozeného zubu. Mimochodem parodontóza vzniká také nejčastěji v důsledku nedokonalé orální hygieny. Proto je tak důležité aby se pacient uměl postarat o své zubní implantáty.