Parodontologie – léčba paradentózy

Dříve pacienti s parodontitidou (často ne úplně správně nazývána jako parodontóza) byli odkázání na téměř jistou ztrátu zubů. Dříve bylo toto onemocnění pokládáno za běžný projev stárnutí organismu či za projev genetických předpokladů a pacient byl odsouzen k naprosté ztrátě chrupu bez jakékoliv léčby.

V současné době se přístup k léčbě parodontitidy výrazně změnil. Dokážeme léčit i pokročilá stádia parodontitidy a také diagnostikovat raná stádia a včasně zahájit léčbu. Vzhledem k tomu, že se parodontitida rozvijí dlouhodobě a většinou bez symptomů (příznaků) je velmi důležitá včasná prevence. Právě proto i léčba parodontitidy je dlouhodobá. V průběhu léčby je nezbytnou součástí spolupráce pacienta, aby dodržoval zásady orální hygieny a správně a pravidelně si čistil zuby. Proto se vždy před zahájením léčby provádí instruktáž orální hygieny. V průběhu léčby je úroveň dentální hygieny pravidelně kontrolována.

Co může za vznik parodontitidy?

Za vznik parodontitidy mohou bakterie dutiny ústní, které proniknou pod dáseň. Vznikne zánět a ten pomalu ale jistě rozpouští kost, do které je upevněný zub. Kost začíná ustupovat a vzniká prostor mezi zubem a dásní, kterému se říká chobot (angl. pocket=kapsa). V těchto kapsách se začnou množit bakterie, vzniká zubní kámen, což vede k další destrukci kosti a prohlubování tohoto chobotu.

Celý průběh onemocnění se vyznačuje tím, že pacient ze začátku nevnímá žádné problémy. Přichází k lékaři většinou v pokročilejších stádiích, kdy už je přítomna bolest a vysoký stupeň viklavosti. Proto je tak důležitá prevence a je také důležité vědět, že i v případě, že pacient si na nic nestěžuje, neznamená to, že nemá potíže.

Čím dřív se zahájí léčba, tím více zubů jsme schopni zachovat.

Samotná léčba je dlouhodobá, vyžaduje více návštěv a může být rozložena třeba i do několika let. Spočívá v čištění chobotů speciálními nástroji a v případě, že pacient dodržuje zásady orální hygieny, dochází po čase ke spojení dásní se zubem a tím pádem ke zmenšení hloubky chobotu a ke zpevnění samotného zubu.