Záchovná stomatologie

Záchovná, jinak také konzervační či konzervativní stomatologie, se zabývá převážně ošetřením tvrdých zubních tkání, tedy ošetřením kazu nebo úrazu a jeho komplikací. Při ošetření se snažíme zachovat co největší část vlastních dosud nepoškozených tvrdých zubních tkání. Z tohoto důvodu při ošetření zubního kazu používáme Carries dettector – speciální roztok, který označí postižené či zdravé tkáně.

Zubní kaz

Zubní kaz je bakteriemi způsobené infekční onemocnění, které napadá tvrdé zubní tkáně. Postupně se šíří tvrdými zubními tkáněmi (sklovinou a posléze dentinem neboli zubovinou) do hloubky zubu směrem k zubní dřeni.

Zubní dřeň neboli pulpa je tvořena zubním nervem a cévami. Pokud bakteriální infekce prostoupí dentinem do pulpy, dochází k jejímu zánětu – zánět nervu. Tento zánět je nevratný a po čase vždy dochází k odumření nervu.

Více informací o zubním kazu na stránkách Wikipedie.

Ošetření zubního kazu

Pokud kaz nezasahuje do dřeně zubu, po dohodě s pacientem zub ošetříme:

  • fotokompozitní výplní (bílou): speciální dentální pryskyřice tvrzená polymerační lampou, nejkvalitnější ošetření, vysoce estetická a trvalá, vhodná téměř pro všechny druhy defektů
  • skloionomerní výplní (bílou): materiál na bázi skla, tuhne světlem či chemicky, využívána jako dočasné estetické řešení s vysokým obsahem flóru, malá odolnost vůči otěru a křehkost, vhodný pro ošetření dětí a hluboké defekty blízké dřeni zubu
  • amalgámovou výplní: pouze z kapslového amalgámu s maximální redukcí rtuti, tradiční řešení, neestetická, v současné době se od této metody ustupuje, má velmi omezenou indikační šíři

Pokud kaz zasahuje do dřeně zubu a je třeba ošetřit kanálky, po dohodě s pacientem zub ošetříme:

  • definitivně: metodou laterální kondenzace s využitím endomotoru a použitím kvalitních nikl-titanových nástrojů pro rozšíření zubních kanálků, které jsou poté zaplněny speciálními gutaperčovými čepy a kořenovým cementem
  • provizorně: do rozšířených kanálků je aplikována vložka obsahující hydroxid vápníku, která má za úkol kanálky vydezinfikovat, popř. vyhojit „váček“ a připravit kanálky na definitivní ošetření, vložku lze v kanálcích ponechat 1 – 4 týdny, počet aplikací je závislý na aktuálním stavu léčeného zubu

Druh ošetření se vždy odvíjí od aktuálního stavu zubu a vše je srozumitelně probíráno a konzultováno s pacientem.