Bělení zubů

Třešničkou v péči o zuby je jejich příjemný odstín. Přijďte se poradit o možnostech bělení zubů.

Dentální hygiena

Někdy stačí málo, aby se Váš úsměv rozzářil. Naučte se společně s námi pečovat o Vaše zuby. Prevence je nejdůležitějším faktorem pro zachování zdravého a krásného chrupu.

Dentální hygiena spočívá v profesionálním čištění zubů a instruktáži čištění zubů pacientem (při běžné denní hygieně). Při profesionálním čištění zubů se odstraňuje zubní kámen a pigmenty. K odstraňování zubního kamene používáme šetrný ultrazvuk a ruční nástroje, pigmenty se odstraňují pomocí Air-flow. Air-flow je metoda využívající tryskající směs vody a jemného písečku sody k odstraňování pigmentace ze zubů.

Dentální hygienu je vhodné provádět minimálně 2x ročně, což znamená v průběhu preventivní prohlídky a také před bělením zubů.

Instruktáž čištění zubů se doporučuje provádět po vstupní či preventivní prohlídce, spočívá v ukázce správné techniky čištění zubů na modelu a následně v ústech pacienta pomůckami.

Dentální hygiena není složitá, vyžaduje jen trochu trpělivosti a času. Pokud chrup pacienta i nadále vykazuje nedostatky čištění, provádí se reinstruktáž, kdy je vše opět vysvětleno.

Estetická stomatologie

Naším cílem je vždy navrhnout řešení dle Vašich individuálních potřeb. Přijďte se k nám poradit, jak docílit krásného úsměvu. Vždy Vám ochotně vysvětlíme varianty ošetření, ať už se jedná o kompozitní dostavby, keramické korunky, fazety, můstky či implantáty.

Záchovná stomatologie

Záchovná, jinak také konzervační či konzervativní stomatologie, se zabývá převážně ošetřením tvrdých zubních tkání, tedy ošetřením kazu nebo úrazu a jeho komplikací. Při ošetření se snažíme zachovat co největší část vlastních dosud nepoškozených tvrdých zubních tkání. Z tohoto důvodu při ošetření zubního kazu používáme Carries dettector – speciální roztok, který označí postižené či zdravé tkáně.

Zubní kaz

Zubní kaz je bakteriemi způsobené infekční onemocnění, které napadá tvrdé zubní tkáně. Postupně se šíří tvrdými zubními tkáněmi (sklovinou a posléze dentinem neboli zubovinou) do hloubky zubu směrem k zubní dřeni.

Zubní dřeň neboli pulpa je tvořena zubním nervem a cévami. Pokud bakteriální infekce prostoupí dentinem do pulpy, dochází k jejímu zánětu – zánět nervu. Tento zánět je nevratný a po čase vždy dochází k odumření nervu.

Ošetření zubů s mikroskopem

Zásah do zubního kanálku není vždy jednoduchou záležitostí. My se ale vždy primárně snažíme o záchranu vlastního zubu. Samozřejmostí je bezbolestné ošetření a použití mikroskopu či lupových brýlí.

Zubní náhrady – protetika

Efektivní řešení při větších defektech zubů vždy existuje a my Vám rádi poradíme. Ať už se jedná o částečnou ztrátu zubní tkáně nebo ztrátu vlastního zubu či zubů.

Nabízíme pacientům celé spektrum fixních a snímatelných náhrad.

Fixní náhrady: minimálně invazivní fixní náhrady (inleje, onleje), korunky (celokeramické), můstky, korunky na implantáty.

Parodontologie

Problémy s dásněmi dokáží řádně potrápit každého. Víme, jak problémům efektivně předcházet a s radostí Vám poradíme. Když už problém nastane, přijďte si pro radu ke zkušenému parodontologovi či dentální hygienistce. Řešení vždy existuje.

Léčba paradentózy

Dříve pacienti s parodontitidou (často ne úplně správně nazývána jako parodontóza) byli odkázání na téměř jistou ztrátu zubů. Dříve bylo toto onemocnění pokládáno za běžný projev stárnutí organismu či za projev genetických předpokladů a pacient byl odsouzen k naprosté ztrátě chrupu bez jakékoliv léčby.

V současné době se přístup k léčbě parodontitidy výrazně změnil. Dokážeme léčit i pokročilá stádia parodontitidy a také diagnostikovat raná stádia a včasně zahájit léčbu. Vzhledem k tomu, že se parodontitida rozvijí dlouhodobě a většinou bez symptomů (příznaků) je velmi důležitá včasná prevence. Právě proto i léčba parodontitidy je dlouhodobá. V průběhu léčby je nezbytnou součástí spolupráce pacienta, aby dodržoval zásady orální hygieny a správně a pravidelně si čistil zuby. Proto se vždy před zahájením léčby provádí instruktáž orální hygieny. V průběhu léčby je úroveň dentální hygieny pravidelně kontrolována.

Co může za vznik parodontitidy?

Za vznik parodontitidy mohou bakterie dutiny ústní, které proniknou pod dáseň. Vznikne zánět a ten pomalu ale jistě rozpouští kost, do které je upevněný zub. Kost začíná ustupovat a vzniká prostor mezi zubem a dásní, kterému se říká chobot (angl. pocket=kapsa). V těchto kapsách se začnou množit bakterie, vzniká zubní kámen, což vede k další destrukci kosti a prohlubování tohoto chobotu.

Celý průběh onemocnění se vyznačuje tím, že pacient ze začátku nevnímá žádné problémy. Přichází k lékaři většinou v pokročilejších stádiích, kdy už je přítomna bolest a vysoký stupeň viklavosti. Proto je tak důležitá prevence a je také důležité vědět, že i v případě, že pacient si na nic nestěžuje, neznamená to, že nemá potíže.

Čím dřív se zahájí léčba, tím více zubů jsme schopni zachovat.

Samotná léčba je dlouhodobá, vyžaduje více návštěv a může být rozložena třeba i do několika let. Spočívá v čištění chobotů speciálními nástroji a v případě, že pacient dodržuje zásady orální hygieny, dochází po čase ke spojení dásní se zubem a tím pádem ke zmenšení hloubky chobotu a ke zpevnění samotného zubu.

Zubní implantáty

Z implantace nemusíte mít vůbec strach, výsledek bude dokonalý. Nahradit můžeme jeden zub, více zubů nebo dokonce všechny zuby v čelisti. Variant je mnoho. Vše po konzultaci se zkušeným implantologem

Zubní implantát je titanový šroubovitý pilíř, který se zavede do čelistní kosti místo chybějícího zubu. Titan, ze kterého je zhotoven zubní implantát, je velice biokompatibilní (dobře přijímán tkáněmi těla), proto úspěšnost příjetí dentálního implantátu se pohybuje kolem 95%.

Mohu mít dentální implantát?

V současné době se zubní implantáty staly dostupnou a nejvíc biologickou (přirozenou) náhradou chybějících zubů.

Pro zubní implantáty existuje jen málo kontraindikací (případů, kdy nelze dentální implantát zavést).

Vzhledem k tomu, že dentální implantáty se dávají do kosti, je důležité aby měl pacient kosti dostatek. To znamená,že čím dříve se po ztrátě vlastního zubu zavede zubní implantát, tím jsou lepší podmínky pro dentální implantaci. Po ztrátě zubu totiž časem dochází k úbytku kosti. V takových případech se během dentální implantace přidává tzv. umělá kost. Poměrně často se s takovou situací setkáváme v horní čelisti při implantaci v místě ztracených stoliček. Blízkost čelistní dutiny znemožňuje klasickou implantaci, proto se před tím provádí zákrok, kterému se říká Sinus Lift.

Výhody zubních implantátů

Zubní implantáty nabízejí celou řádu výhod:

  • Díky dentálním implantátům už není nutné brousit zdravé zuby při zhotovení můstků v případech, kdy chceme ošetřit mezeru v ústech.
    Zubní implantát je biologická přirozená náhrada ztraceného zubu, tzn. že jeden ztracený zub se nahrazuje jedním dentálním implantátem. Ne jako v případě zubních můstků, kdy je při ztrátě jednoho zubu tíha tří zubů nesena pouze dvěma zuby.
  • Vzhledem k tomu, že zubní implantát je zhotoven z biokompatibilního (dobře přijímán tkáněmi těla) titanu, dochází k jevu, kterému se říká oseointegrace (zabudování a vhojování zubního implantátu do kosti). Pro pacienta to znamená, že zubní implantát v ústech nevnímá jako nějaké cizí těleso.
  • Úspěšnost ošetření dentálními implantáty je 95 % !!!
  • Jedná se o fixní (napevno) náhradu chybějících zubů. Proto zubní implantáty často používáme u pacientů, kteří mají, nebo měli snímatelné náhrady a chtějí náhradu, která se nevyndává z úst.
  • Pomocí dentálních implantátů jsme schopni ošetřit pacienty s vícečetnou nebo celkovou ztrátou zubů. V takových případech lze zhotovit náhradu napevno, tzv. Bränemarkuv (brenemarkův) most, anebo zakotvit na menším počtu implantátů celkovou náhradu chrupu. V druhém případě se jedná o vyndávací náhradu, která drží mnohem lépe než klasická celková náhrada.

O dalších výhodách dentálních implantátů se můžete dozvědět u nás při mplantologické konzultaci.

Chirurgie

Pod tímto pojmem se neskrývá pouze vytržení zubu. Provádíme také další chirurgické výkony, jako je doplnění chybějící kosti před implantací, různé plastiky dásní či parodontologické operace.

Ať už jste pacient otrlý nebo více senzitivní, vždy dbáme na minimální úroveň stresu, bezbolestnost a preciznost ošetření.