Doktor zubního lékařství  (Medicinæ Dentium Doctor, zkratka MDDr. psaná před jménem) je akademický titul, zavedený zákony č. 95/2004 Sb. a č. 121/2004 Sb., který mají právo užívat absolventi oboru zubní lékařství na lékařských fakultách. Nahradil titul MUDr., který byl absolventům studia zubní medicíny udělován v letech 1872 – 1953 a 1966 – 2004. V západních zemích je absolventům oboru zubního lékařství udělován titul MDD. (Doctor of Dental Medicine). Změna proběhla v důsledku harmonizace výuky s EU a vnáší do studia více speciálních praktických prvků v souladu s evropskými standardy.